Ободенський Василь

Ободенський Василь, земянин брацлавський:
Печатка від 12.9.1644:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді трираменної літери Т під хрестом з вигнутим поземим раменом; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: VO.

овальна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 140, арк. 3. 12.9.1644.

Олег Однороженко