Одровос Петро пан зі Спрови і Загір’я

Одровос Петро пан зі Спрови і Загір’я, староста самбірський (1429–1436), воєвода подільський (1434–1437), староста галицький (1436–1442), воєвода руський (1437–1450), генеральний староста руський (1440–1450):
Печатка від 1443 р.:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору з подвійним розгалуженням здолу; над щитом шолом (герб Одровос).
Напис по колу: …

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
BN, DZS, Akcesja, Sygn. 11225. 1443 р.

Олег Однороженко