Одинцевич Друцький Богдан Федорович

Богдан Федорович Одинцевич князь Друцький (після 1442 – після 1528):
Печатка від 1512 р.:

В полі печатки знак у вигляді роздвоєного згори костурного хреста над півколом з загнутими всередину кінцями.
Напис по колу: + … КНZ • БГДНА ѲЄДОРВЧ

кругла, розмір 24 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 57, мал. 1. 1512 р.

Олег Однороженко