Оґродзинський Якуб

Оґродзинський Якуб, королівський секретар, підстароста пинський:
Печатка від 1633 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит, на якому: в першій частині – півторараменний вліво хрест над половиною підкови і косою (герб Прус ІІІ), в другій частині – одноріг (герб Бонча), в третій частині – прапор на древкові (герб Прерова), в четвертій частині – ключ (герб Ясона); над щитом шолом під короною, в нашоломнику закута в лати нога, навколо щита намет.
Напис по колу: IACOBVS + OGRODZ …

овальна, розмір 20х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7333. 1633 р.

Оґродзинський Якуб, королівський секретар, підстароста пинський:
Печатка від 1634 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому півторараменний вліво хрест над половиною підкови і косою; над щитом шолом, в нашоломнику закута в лати нога, навколо щита намет (герб Прус ІІІ).

восьмикутна, розмір 11х10 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7328. 1634 р.

Оґодзинський Якуб, королівський секретар, підстароста пинський:
Печатка від 1635–1641 рр.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит, на якому: в першій частині – півторараменний вліво хрест над половиною підкови і косою (герб Прус ІІІ), в другій частині – одноріг (герб Бонча), в третій частині – прапор на древкові (герб Прерова), в четвертій частині – ключ (герб Ясона); над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику закута в лати нога, навколо щита намет.
Напис по колу: • IACOBVS • OGRODZINSKI •

овальна, розмір 24х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7289; спр. 7292; спр. 7293; спр. 7294; спр. 7302; спр. 7304; спр. 7305; спр. 7306; спр. 7308; спр. 7309; спр. 7310; спр. 7311; спр. 7312; спр. 7313; спр. 7314; спр. 7315; спр. 7319; спр. 7322; спр. 7327; спр. 7622; спр. 7623. 1635–1641 рр.

Олег Однороженко