Огинський Мартіан Олександрович

Мартіан Олександрович з Козельська князь Огинський:
Печатка від 1685 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді літери П з заокругленими долішніми кінцями, під хрестиком з подвійним розгалуженням згори; над щитом князівська корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: MOWT.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 805, арк. 2v. 1685 р.

Олег Однороженко