Охтирська провінція

Охтирська провінція

Печатка від 1768 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях п’ятикутний щиток, на якому вершник на коні вліво, влучає списом змія.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ • АХТЫРСКОИ ПРОВЫНЦИАЛНОИ КАНЦЕЛ#РИІ

Джерела:
кругла, розмір 35 мм.

Олег Однороженко