Охтирське комісарство

Печатка від 1780 р.:

В полі печатки двоголовий орел під імператорською короною, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ АХТЫРСКАГО КАМИСАРСТВА

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 9462, арк. 4. 1780 р.

Олег Однороженко