Охтирський полк

Печатка від 1746 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях овальний щиток, на якому вершник на коні вліво, влучає списом змія.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ СЛОБОДСКОГО АХТЫРСКОГО ПОЛКУ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 8721, арк. 387v.

Олег Однороженко