Олекшич Олександр

Олекшич Олександр, підстароста черкаський:
Печатка від 1604 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому лілія; навколо щита намет; згори літери: АМO.

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 47. 1604 р.

Олег Однороженко