Олелько Володимирович

Олелько Володимирович князь Слуцький і Копильський (після 1398–1440), великий князь Київський (1440–1454):
Печатка від 27.9.1422:

В полі печатки знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ КНѦЗѦ ОЛЄКСАНРА ВОЛОДIМIРОВIЧ

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 109, n. 68. 27.9.1422.

Публікації:
Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. – S. 75, il. B 82. 27.9.1422.

Олелько Володимирович князь Слуцький і Копильський (після 1398–1440), великий князь Київський (1440–1454):
Печатка від 29.11.1430–1441:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори.
Напис по колу: ПЄЧАТ КН … ЛЄКСѦНД ВОЛ •

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 899, 917; Sygn. 33, st. 654, 693. 29.11.1430–1.9.1431.
BCz, Perg. 374; Perg. 384. 1.9.1431–20.1.1433.
MNK, Rkps 1713, karta 258. 20.1.1433.

Публікації:
Українські грамоти XV ст. – С. 26, n. 1. 1441 р.
Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. – Tom II. – S. 143.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 691, tab. 1, il. 2, tab. 9, il. 66. 1431–1433 рр.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 90, n. 59, poz. 6. 20.1.1433.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 248, il. 411. 1433 р.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 25, n. 92; S. 89, n. 928, il. 29.11.1430–1.9.1431.
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. – S. 82. 29.11.1430–1.9.1431.

Олег Однороженко