Олелькович Слуцький Юрій ІІІ Юрійович

Юрій ІІІ Юрійович Олелькович князь Слуцький і Копильський (1579–1586):
Печатка від 1582 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит; згори літери: GDGDS.

кругла, розмір 30 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 86, мал. 177. 1582 р.

Юрій ІІІ Юрійович Олелькович князь Слуцький і Копильський (1579–1586):
Печатка від 1583 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; згори літери: GDGDS.

кругла, розмір 31 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 86, мал. 178. 1583 р.
Puzyna J. Niektóre pieczęcie litewskie. – S. 56, il. 1.

Юрій ІІІ Юрійович Олелькович князь Слуцький і Копильський (1579–1586):
Печатка від 1584 р.:

В полі печатки круглий бароковий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; над щитом князівська корона, щит тримають два ангели.
Напис по колу: GEORGIVS * D * G • DVX SLVCEN ET • COPIL • ET • C •

кругла, розмір 32 мм.

Публікації:
Вялікае княства Літоўскае. – Том І. – C. 218, мал. 1584 р.
Лазука Б. Гісторыя беларускага мастацтва. – С. 158, мал. 1584 р.
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 45, мал. 1584 р.
Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. – С. 28, мал. 1584 р.

Олег Однороженко