Олешнянська сотня

Печатка від 1750 р.:

В полі печатки князівська корона, праворуч літера: П, ліворуч літера: А, здолу літера: К; долішня частина відтиску пошкоджена.

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 2, арк. 16v.

Публікації:
Панченко В. До історії геральдики містечка Опішні ХVІІІ століття. – С. 83–85.

Олег Однороженко