Олізар Волчкович Іван

Олізар Волчкович Іван, підстароста житомирський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох трираменних літер Т з загнутими кінцями в стовп; згори літери: ІO.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 10, арк. 60v. 1571 р.

Олег Однороженко