Олишівка

Печатка від 1738 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому покладено в зірку дві шаблі та меч вістрями додолу, праворуч шестипроменева зірка; над щитом забороло, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет, здолу перехрещено дві пальмові галузки; в правому горішньому куті літера: П, в лівому горішньому куті літера: М, здолу літера: Ѡ.

восьмикутна, розмір 23х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 246. 1738 р.

Олег Однороженко