Олишівська сотня

Печатка від 1760–1780 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому підкова; згори шоломова корона.
Напис по колу: ПЄЧАТЪ СѠТЄННАӔ ѠЛИШЄВсКАӔ

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19132, арк. 14v; ф. 54, оп. 1, спр. 2786, арк. 6v; ф. 108, оп. 2, спр. 1112, арк. 208. 1760–1780 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 281. 1770 р.

Олег Однороженко