Омельник

Печатка від 1691 р.:

В полі печатки серце, яке пронизують навхрест дві стріли вістрями додолу, здолу шестипроменева зірка; праворуч літера: М.

восьмикутна, розмір 15х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14581. 1691 р.

Олег Однороженко