Омельницька сотня

Печатка від 1748–1759 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому хрест; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера під короною, здолу перехрещено дві пальмові галузки; згори літери: ПС, здолу літера: Ѡ.

восьмикутна, розмір 22х18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 9760, арк. 12; спр. 19973, арк. 134v; ф. 98, оп. 2, спр. 293, арк. 31; ф. 102, оп. 2, спр. 41, арк. 8v. 1748–1759 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 283, табл. 3, мал. 8. 1754–1759 рр.

Прорис печатки від 1748 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому хрест; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера під короною, здолу дві пальмові галузки; згори літери: ПС.

восьмикутна, розмір 24х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 9760, арк. 12 (1748, прорис).

Печатка від 1767–1775 рр.:

В полі печатки мур, над яким по три гармати з кожного боку, згори шоломова корона, здолу рослина.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ СОТЄННА ОМЄЛНИЦКА…

овальна, розмір 33х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 57, оп. 1, спр. 434, арк. 94 бv; спр. 435, арк. 392 аv, 416 вv; ф. 64, оп. 1, спр. 426, арк. 3v. 1767–1775 рр.

Олег Однороженко