Омелянович Богдан

Омелянович Богдан, степанський староста:
Печатка від 1615 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді піввістря та вістря стріли в стовп; згори літери: BѠ.

прямокутна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 61, арк. 1v. 1615 р.

Олег Однороженко