Оранський Григорій

Оранський Григорій, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді вістря стріли над трьома врубами; над щитом три страусових пера; згори літери: OН.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 736v. 1576 р.

Олег Однороженко