Оранський Павло Григорович

Оранський Павло Григорович, підстароста володимирський:
Печатка від 1570 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під перехрещеним вістрям стріли; згори напис: ОРАН.

кругла, розмір 13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 222. 1570 р.

Олег Однороженко