Оратовський Василь

Оратовський Василь, пан брацлавський:
Печатка від 6.4.1641:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді півкола, яке перетинає стовп з потрійним розгалуженням здолу; згори літери: … О.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 131, арк. 2. 6.4.1641.

Олег Однороженко