Оріховський Павло

Оріховський Павло, підкоморій холмський (1588–1612):
Печатка від 31.3.1598–1599:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому оленячий і воловій роги; над щитом шолом, в нашоломнику оленячий і воловій роги, навколо щита намет (герб Рогаля); згори літери: РO.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 38, арк. 5v. 1599 р.
BCz, Perg. 1033. 31.3.1598.

Олег Однороженко