Оріховський Валентин з Оріховичів

Оріховський Валентин з Оріховичів, земський підсудок перемишльський (1554–1562), земський суддя перемишльський (1562–1588):
Печатка від 1567–27.11.1571:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому сокира; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера між двома орлиними крилами, навколо щита намет (герб Окша); згори літери: VO.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 636. 1.7.1569.
ANK, AS, Teka Х, Plik 83. 1567 р.
BCz, Perg. 961. 27.11.1571.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 337, n. 148, poz. 124. 1.7.1569.

Оріховський Валентин з Оріховичів, земський підсудок перемишльський (1554–1562), земський суддя перемишльський (1562–1588):
Печатка від 1568–1586 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому сокира (герб Окша).
Напис по колу: * VALEN ORZEHOV * IVDEX * TER * PREM

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 236, оп. 1, спр. 32, арк. 1v, 3, 15v, 17, 25. 1568–1586 рр.
AGAD, AMD, Sygn. 18, st. 23.
ANK, AADMK, Perg. 955. 20.1.1579.

Публікації:
Piekosiński F. Wypisy heraldyczne. – S. 35, n. ІI, 371. 1572–1573 рр.

Олег Однороженко