Орільська паланка

Печатка від 1768–1772 рр.:

В полі печатки орел, який обернув голову вліво, в лапі тримає дві стріли, згори князівська корона.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ ПОЛКОВАЯ ОРѢЛЬСКОИ ПАЛАНКИ

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 236, арк. 50v, 100v. 1772 р.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 455, мал. 8.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 597, мал. 3.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал. 8.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 8.

Олег Однороженко