Ощовський Михайло Іванович

Ощовський Михайло Іванович, підстароста луцький:
Печатка від 1536 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох трикутників в стовп, в середині горішнього – хрестик; згори літери: ОМІ.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 5. 1536 р.

Олег Однороженко