Остапівська сотня

Печатка від 1752 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому довгий хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 119, 120v.

Олег Однороженко