Остер

Печатка від 1663–1749 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому мур з прочиненими воротами, під трьома вежами, середня з яких вища, кожна вежа має по три зубці, над середньою вежею рицарський хрестик.
Напис по колу: * ПЄЧАТЬ * МѢСТА * ѠCTPA *

овальна, розмір 23х22 мм.

Публікації:
Величко С. Літопис. – Том II. – С. 350, мал.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 328, мал. 260.
Пам’ятки історії Східної Європи. – Том V. – С. 359–362. 29.ХІІ.1663.
Румянцева В. Історія карбована в гербах. – С. 13.
Румянцева В. Эмблемы земель. – С. 64. 1663 р.
Ситий І. Міські, полкові та сотенні печатки Чернігівщини. – С. 77, мал. 3. 1749 р.

Олег Однороженко