Остріївський Матяш Зинькович

Остріївський Матяш Зинькович, земянин волинський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому в щитку знак у вигляді хреста з загнутим горішнім кінцем.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 180. 1569 р.

Олег Однороженко