Острозький Данило

Данило князь з Острога (до 1340 – після 1366):
Печатка від 1.10.1366:

В полі печатки знак у вигляді з’єднаних стовпом двох півмісяців рогами додолу над восьмипроменевою зіркою.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ КНѦZѦ ДАНИЛА

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 609.
BCz, Perg. 254. 1.10.1366.
MNK, Rkps 1713, karta 180. 1.10.1366.

Публікації:
Грамоти ХІV ст. – C. 38–39, n. 19, il. 1.10.1366.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 145, мал. 127. 1.10.1366.
Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – S. 166–167.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 296, il. 501. 1.10.1366.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. – S. 317, n. 485, il. 307. 1.10.1366.

Олег Однороженко