Острозький Василь Костянтин ІІ Костянтинович

Василь Костянтин ІІ Костянтинович князь Острозький (1539–1608):
Печатка від 7.10.1551–15.6.1552:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: • KO •.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka VІІ, Plik 59; Plik 69. 7.10.1551–15.6.1552.

Василь Костянтин ІІ Костянтинович князь Острозький (1539–1608):
Печатка від 26.10.1555:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом, навколо щита намет; згори стрічка, на якій літери: VKKO.

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka VІIІ, Plik 48. 26.10.1555.

Василь Костянтин ІІ Костянтинович князь Острозький (1539–1608):
Печатка від 7.10.1556:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: KO.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka VIІІ, Plik 60. 7.10.1556.

Василь Костянтин ІІ Костянтинович князь Острозький (1539–1608):
Печатка від 1559–25.10.1597:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет.
Напис по зовнішньому колу: * CONSTANTINVS * * CONSTANTINO *
Напис по внутрішньому колу: * D * G * DVX * * OSTROSIE *

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ЛННБ, ВР, ф. 103, оп. 1, спр. 6343, арк. 51.
ЦДІАК, ф. 49, оп. 2, спр. 771, арк. 4; ф. 221, оп. 1, спр. 16; спр. 29; ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 45v; ф. 2078, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 1559–1591 рр.
AGAD, AR, Dz. V, Sygn. 11078, st. 3, 6, 8, 11, 17, 21, 28, 29, 42, 44, 46, 53, 56, 76, 86, 95, 99, 101, 105, 114, 116. 1569–1584 рр.
ANK, AS, Teka ІХ, Plik 32; Plik 78; Plik 138; Teka ХІІ, Plik 89; Teka ХIІІ, Plik 80; Teka ХІV a, Plik 8; Plik 10; Plik 30; Teka ХV, Plik 82; Teka ХV a, st. 196; Teka XX, Plik 70, st. 568; Teka XXІ, Plik 16; Plik 32; Plik 94; Teka XХІІ, Plik 29; Teka XХІІ а, Plik 51; Plik 58. 7.6.1561–25.10.1597.

Публікації:
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. – Выпуск I. – С. 2–3, мал. 4. 1571 р.

Василь Костянтин ІІ Костянтинович князь Острозький (1539–1608):
Печатка від 9.11.1567–23.7.1571:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом восьмипроменева зірка; згори літери: CC.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХІІ, Plik 86. 23.7.1571.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 412, n. 94 f, poz. 6. 9.11.1567.

Василь Костянтин ІІ Костянтинович князь Острозький (1539–1608):
Печатка від 1571–1604 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет.
Напис по зовнішньому колу: * CONSTANTINVS * * CONSTANTINO *
Напис по внутрішньому колу: * D * G * DVX * * OSTROSIE *

кругла, розмір 33 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20858. 1590 р.
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 57; ф. 221, оп. 1, спр. 39. 1571–1599 рр.
AGAD, AR, Dz. V, Sygn. 11078, st. 140, 149, 153, 156, 160, 169, 173, 184, 186, 188, 193, 195, 198, 203, 205, 207, 209, 212, 215, 218, 220, 222, 224; AZ, Sygn. 222, st. 2, 4, 15, 20, 32, 34, 37, 44, 61, 69, 86, 88, 90. 1584–1604 рр.
ANK, AS, Teka ХVІ, Plik 65, st. 331; Teka ХVІ а, Plik 67; Teka ХVІІ, Plik 66, st. 414, 418; Plik 69, st. 456; Teka ХVІІ а, Plik 32; Plik 37; Teka ХXІ, Plik 64; Plik 65; Plik 66; Plik 70; Teka XХІІ, Plik 6; Teka ХХІV, Plik 86; Plik 102. 30.9.1585–2.8.1602.

Публікації:
Ситий І. Козацькі печатки Гетьманщини. – С. 128, мал. Е 1. 1583 р.
Яковенко Н. Паралельний світ. – С. 177.

Василь Костянтин ІІ Костянтинович князь Острозький (1539–1608):
Печатка від 2.1.1589–1598:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над дванадцятипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; навколо літери: KXOVKMWSV.
Напис по колу: + PIECECS + GROCSKA + I + VLODZIMIERS

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 656 Л, арк. 61v. 1596 р.
ANK, AS, Teka ХVІІ а, Plik 44; Plik 45; Plik 50; Teka ХVІІІ, Plik 30; Teka ХVІІІ а, Plik 47; Teka ХIХ, Plik 6; Teka ХХ, Plik 46; Teka XХІІ, Plik 1; Plik 2; Teka XХІІ а, Plik 1; Plik 10; Plik 13; Teka XХІIІ, Plik 9. 2.1.1589–1598.
MNK, Rkps 1471, karta 144; Rkps 1493.

Василь Костянтин ІІ Костянтинович князь Острозький (1539–1608):
Печатка від 1599 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; навколо літери: KXOVKMWSV.
Напис по колу: …

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХХІІІ, Plik 63; Plik 75. 1599 р.
MNK, Rkps 1493. 1599 р.

Василь Костянтин ІІ Костянтинович князь Острозький (1539–1608):
Печатка від 1592–1602 рр.:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит: в першій частині – святий Юрій на коні вліво влучає списом змія, який лежить вліво, в другій частині – рицар на коні, в правиці тримає меч, в третій частині – знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори, в четвертій частині – знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: CONSTANTINVS CONSTANTINI … OSTROGIEN:

овальна, розмір 37х35 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 615. 1592 р.
AGAD, AR, Dz. V, Sygn. 11078, st. 234, 236. 1602 р.

Олег Однороженко