Острозький Януш Костянтинович

Януш Костянтинович князь Острозький (1603–1620) і граф на Тарнові:
Печатка від 1578–1602 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; згори літери: ІKO.

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 486, оп. 1, спр. 1069, арк. 130. 1580 р.
AGAD, AR, Dz. V, Sygn. 11077, st. 2, 12, 15, 46. 1578–1602 рр.
ANK, AS, Rkps 33. 1582 р.

Януш Костянтинович князь Острозький (1603–1620) і граф на Тарнові:
Печатка від 1578–1602 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет.
Напис по зовнішньому колу: + IANVSIVS • DEI • GRA • DVX • OSTROGIENSIS
Напис по внутрішньому колу: DOMINVS IN TARN

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
AGAD, AR, Dz. V, Sygn. 11077, st. 17, 19, 23, 25, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. 1578–1602 рр.
ANK, AS, Teka XX, Plik 67, st. 442. 1593 р.

Публікації:
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. – Выпуск I. – С. 3, мал. 5. 1599 р.
Ситий І. Козацькі печатки Гетьманщини. – С. 128, мал. Е 2. 1599 р.

Януш Костянтинович князь Острозький (1603–1620) і граф на Тарнові:
Печатка від 11.9.1589–1598:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет.
Напис по колу: + IANVSIVS : D : G : DVX : IN : OSTROG : COM : D : TARN : PALLA : VOLHIN

кругла, розмір 29 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 222, st. 6, 9, 11, 26, 30. 1589–1598 рр.
ANK, AS, Teka ХVІІ а, Plik 74. 11.9.1589.

Януш Костянтинович князь Острозький (1603–1620) і граф на Тарнові:
Печатка від 1591–20.4.1609:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над двома півколами, що лежать кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет.
Напис по колу на стрічці: …

овальна, розмір 35х29 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 2876, st. 64. 1608 р.
ANK, Dok.Pap. 3; AS, Teka ХVІІІ а, Plik 6. 1591–20.4.1609.

Януш Костянтинович князь Острозький (1603–1620) і граф на Тарнові:
Печатка від 16.5.1595–1598:

В полі печатки чотиридільний бароковий щит: в першій частині – знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу, здолу шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори, в другій частині – шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва роду графів Тарновських – матері, графині Софії Тарновської), в третій частині – святий Юрій на коні вліво влучає списом змія, який лежить вліво, в четвертій частині – pицар на коні, в правиці тримає меч (герб роду князів Олельковичів Слуцьких – бабки за батьківською лінією, княгині Олександри Семенівни Олельковичівни Слуцької); над щитом князівська корона.
Напис по колу: IANVSIVS D G DVX DE OSTROG …

овальна, розмір 46х38 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 386, арк. 3. 1595 р.
AGAD, AR, Dz. V, Sygn. 11077, st. 30. 1598 р.
ANK, AADMK, Perg. 966. 16.5.1595.

Януш Костянтинович князь Острозький (1603–1620) і граф на Тарнові:
Печатка від 19.11.1602–1607:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет.
Напис по колу: + IANVSIVS • D • G • DVX • OSTROG COM • A • TAR • CASTE • CRA

кругла, розмір 29 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 389, арк. 1; спр. 390, арк. 1. 1604–1606 рр.
AGAD, AR, Dz. V, Sygn. 11077, st. 48, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 63; AZ, Sygn. 222, st. 59, 63, 71, 84. 1604–1607 рр.
ANK, AS, Teka ХХІV, Plik 116. 19.11.1602.

Публікації:
Прозоровский Д. Собрание польских и других печатей. – С. 28, n. 114.

Олег Однороженко