Осипов Григорій

Осипов Григорій, мешканець села Кустич:
Печатка від 1756 р.:

В полі печатки квадратний щит, на якому косий хрест; навколо візерунок.

овальна, розмір 14х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50388. 1756 р.

Олег Однороженко