Овлучимський Амвросій

Овлучимський Амвросій, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому хрест з потрійним розгалуженням здолу над мисливським ріжком (герб Ковнати); згори літери: АO.

кругла, розмір 13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 729v, 734, 747. 1576 р.

Олег Однороженко