Озерський Леонтій Осипович

Озерський Леонтій Осипович, значковий товариш Стародубського полку (1720–1751), городовий отаман стародубський (1726–1729):
Печатка від 1723 р.:

В полі печатки серце над триногою, кінці якої прикрашено кулями; згори забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо намет; навколо літери: ЛѠΣ.

восьмикутна, розмір 18х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50816. 1723 р.

Олег Однороженко