Пахомій

Пахомій, монах, городничий волості дмитровської:
Печатка від 1752 р.:

В полі печатки перехрещено шаблю і спис вістрями вгору, на кінцях яких князівські корони; здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: ПДАС.

овальна, розмір 25х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 51. 1752 р.

Олег Однороженко