Панкевич Петро

Панкевич Петро, значковий товариш Ніжинського полку (1732–1750), полковий комісар ніжинський:
Печатка від 1733 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді перехрещеної подвійної стріли в стовп; над щитом шолом, в нашоломнику виникає орел, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 12х9 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 2, спр. 71, арк. 36v. 1733 р.

Олег Однороженко