Панькевич Якуб Гинвил

Панькевич Якуб Гинвил, стольник і підстароста пинський:
Печатка від 1645–1665 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест над вістрям стріли, обабіч два серця, з яких виростає колосся; над щитом забороло під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, навколо щита намет; навколо літери: IGPSPPP.

восьмикутна, розмір 21х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6918; спр. 6920; спр. 7344; спр. 7382; спр. 8254; спр. 8255; спр. 8256; спр. 8260; спр. 8262; спр. 8267. 1645–1665 рр.
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 747, арк. 12. 1662 р.

Олег Однороженко