Пашков Іван

Пашков Іван, полковник стародубський (1724–1727):
Печатка від 1727 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому [спис вістрям вгору в супроводі двох півмісяців, що лежать рогами в різні боки]; над щитом шляхетська корона, в нашоломнику сім страусових пер, навколо щита намет [(герб Остоя відмінний)]; навколо літери: ЄІВВЗПСІИП.

восьмикутна, розмір 28х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 18674, арк. 6v. 1727 р.

Олег Однороженко