Пашковський Станіслав

Пашковський Станіслав, земянин київський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому підкова кінцями додолу, в колі якої хрест (герб Тупа підкова).

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 695. 1576 р.

Олег Однороженко