Пашинський Станіслав

Пашинський Станіслав, земянин київський:
Печатка від 1626 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому меч вістрям додолу між двома скобами; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Холева); згори літери: SP.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17438. 1626 р.

Пашинський Станіслав, земянин київський:
Печатка від 1627 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит, на якому: в першій частині – меч вістрям додолу між двома скобами (герб Холева); над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет; обабіч літери: … В.
Напис по колу: STANISLAVS • PASZINSKI …

овальна, розмір 20х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20656. 1627 р.

Олег Однороженко