Павша Богуфал Михайлович

Павша Богуфал Михайлович, земський писар київський (1566–1574), земський підсудок київський (1574–1598):
Печатка від 1569–1576 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери П з двома відгалуженнями посередині під шестипроменевою зіркою та півмісяцем, що лежить рогами додолу; над щитом три страусових пера; згори літери: • В • Р •.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 272, 867. 1569–1576 рр.

Олег Однороженко