Павша Михайло

Павша Михайло, пан київський:
Печатка від 1512 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді літери П з двома відгалуженнями посередині під шестипроменевою зіркою; згори напис: МИ.

овальна, розмір 13х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 650. 1512 р.

Олег Однороженко