Печенізька сотня

Печатка від 1765 р.:

В полі печатки рококовий щит, на якому орел; над щитом шоломова корона, щит тримає лев.

овальна, розмір 25х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 50, арк. 57 аv (1765, «с Пєчєнєжскои сотєннои ратүши рєпорт»).

Олег Однороженко