Перекальський Богдан Опанасович пан з Перекал

Перекальський Богдан Опанасович пан з Перекал, пан волинський:
Печатка від 1537 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді роздвоєної здолу стріли з шестипроменевою зіркою посередині; згори напис: БОГ.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2071, оп. 1, спр. 29, арк. 1. 1537 р.

Олег Однороженко