Пересецький Андрій

Пересецький Андрій, земянин київський:
Печатка від 2.3.1619:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді ключа з чотирма відгалуженнями праворуч; згори літери: АР.

восьмикутна, розмір 12х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 96. 2.3.1619.

Олег Однороженко