Переволочна

Печатка від 1721–1738 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому три стріли в зірку вістрями додолу; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ПГ, здолу літера: П.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 156v, 158v. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 277 а. 1738 р.

Олег Однороженко