Переяслав

Печатка від 1633–1637 рр.:

В полі печатки прямокутний з загостренням згори бароковий щит, на якому триповерхова вежа під перехрещеним хрестиком, з прочиненими воротами та прямокутними вікнами.
Напис по колу: SIGILLVM + CONSVLVM + CIVITATIS + PEREASLAV

кругла, розмір 35 мм.

Публікації:
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 327, мал. 258.
Замлинський В., Дмитрієнко М. Геральдика України. – С. 2, мал.
Колибенко О. До історії переяславської геральдики. – С. 45, мал. 2.

Печатка від 1690–1752 рр.:

В полі печатки прямокутний з загостренням згори бароковий щит, на якому над озером триповерхова вежа під хрестиком, кінці якого прикрашають кулі, з прочиненими воротами та прямокутними вікнами.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ : МѢСТА • ИХЪ : ЦАР : ВЛ : ПЄРЄӔСЛАВЛѦ

кругла, розмір 38 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50790; спр. 50962; спр. 57752; спр. 66359; ф. 160, спр. 730, арк. 2. 1690–1752 рр.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 54, арк. 9. 1709 р.

Публікації:
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 327, мал. 259.
Замлинський В., Дмитрієнко М. Геральдика України. – С. 2, мал.
Ситий І. Міські печатки. – С. 12–13, мал. 22. 1700–1728 рр.
Переяслав-Хмельницький и его исторические памятники. – С. 61, мал.

Печатка від 1698 р.:

В полі печатки прямокутний з загостренням згори бароковий щит, на якому над озером триповерхова вежа під хрестиком, з прочиненими воротами та прямокутними вікнами.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ : МѢСТА ЄГО ЦАР : ВEЛ : ПЕРЕӔСЛАВЛѦ •

кругла, розмір 38 мм.

Публікації:
Винклер П. Гербы городов. – С. 6, мал. 20.
Румянцева В. Эмблемы земель. – C. 52, мал.
Снимки древних русских печатей. – Выпуск I. – С. 75, мал.

Олег Однороженко