Переяславський полк

Печатка від 1753–1774 рр.:

В полі печатки на основі вежа з хрестом під короною.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ : ПОЛКҮ : ПЄРЄѦСЛАВСКОГО : ПОЛКОВАѦ :

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 66538; спр. 66546. 1761–1764 рр.
ЦДІАК, ф. 54, оп. 1, спр. 3448, арк. 10v; ф. 59, оп. 1, спр. 3746, арк. 2; спр. 4174, арк. 3; спр. 4675, арк. 2; ф. 83, оп. 1, спр. 45, арк. 1; спр. 46, арк. 1; спр. 109, арк. 67v; спр. 141, арк. 1; ф. 102, оп. 2, спр. 39, арк. 26v; ф. 108, оп. 2, спр. 825, арк. 35v; спр. 1175, арк. 121v; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 96. 1753–1774 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 278–279, n. 1. 1753–1773 рр.

Печатка від 1766–1768 рр.:

В полі печатки вежа під шоломовою короною.
Напис по колу: …

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 54, оп. 1, спр. 3448, арк. 8v; ф. 83, оп. 1, спр. 83, арк. 2v; спр. 96, арк. 11v. 1766–1768 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 279, n. 2. 1766–1767 рр.

Олег Однороженко