Перхурьєв Гришко Олексійович

Перхурьєв Гришко Олексійович, боярин смоленський:
Печатка від 16.3.1496:

В полі печатки знак у вигляді літери П з потрійним відгалуженням праворуч та відгалуженням вгорі ліворуч.
Напис по колу: … Р …

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1 (16.3.1496, «Гришко Ѡлєксєєвич Пєрхүрьєвых»).

Олег Однороженко