Петраш

Петраш, пан радний:
Печатка від 27.2.1434:

В полі печатки знак у вигляді двораменного хреста з похиленими раменами, кінці яких перехрещено та обтяжено колечками.
Напис по колу: • ПЄЧАТЬ ПЄТРАШОВА

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 392. 27.2.1434.
MNK, Rkps 1713, karta 271; Rkps 1714. 27.2.1434.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 101, n. 61, poz. 32. 27.2.1434.
Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. – S. 407. 27.2.1434.

Олег Однороженко